آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
مقالات

اعتیادچیست ومعتادکیست؟
علی رحیمی نسب (مزرجی)
اداره کل زندانهای خراسان شمالی
.pdf | .ppt | .doc
امتیازدهی به این مقاله:


1389/06/27
نظرات شما (0)
خلاصه مقاله
گسترش کشت وتجارت مواد مخدراثرات خوبی بر توسعه اقتصادی کشورهای تولید کننده داشته است براساس یافته های یک موسسه تحقبقات اقتصادی درکلمبیا بیشس از 80 درصد سود تجارعمده مواد مخدراین کشوردرخارج سرمایه گذاری می شود ودولت سالناه معادل یک میلیارد دلارصرف مبارزه با گروههای مسلح تولید کننده این مواد وحفاظت ازجان مقامات این کشورمی کنددرآمد حاصله ازتجارت غیر قانونی آن ازصادرات نفت بیشتر است وتنها ازدرآمد حاصل ازصادرات اسلحه درجهان کمتر است.  
کلمات کلیدی
اعتیاد-معتاد-مواد مخدر- عوارض
متن کامل مقاله
تعداد بازدید از این صفحه: 843